FONDEX cTRADER COPY

Copy 400+ Strategies

Truy cập vào hàng trăm chiến lược cho hơn 1000 các dụng cụ và 7 lớp tài sản.

Select Top Performers

Sử dụng công cụ báo cáo của chúng tôi để xếp hạng các chiến lược theo hiệu suất và chọn phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.

Luôn được bảo vệ

Hệ thống sử dụng các tính toán phức tạp để giữ cho mức độ hiển thị của bạn ở mức tối ưu cho tài khoản của bạn.

Combine With Other Methods

Nền tảng tích hợp của chúng tôi cho phép bạn kết hợp sao chép với giao dịch thủ công và tự động, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Nếu bạn muốn giao dịch nhưng không có kiến thức hoặc thời gian để phân tích thị trường, giao dịch sao chép có thể là câu trả lời cho bạn.

Giao dịch sao chép là gì?

As the name implies, copy trading enables you to copy tested strategies from other traders. Your trades are opened and closed automatically, mirroring your strategy provider's account, while you retain full control over managing and modifying them. You are also in control of stopping the entire copying process or closing selected positions.

Sao chép các chiến lược trên hơn 100 công cụ và 7 loại tài sản

900+ Cố phiếu Phổ biến

Với hơn 900 cổ phiếu để lựa chọn, các nhà đầu tư Fondex có thể đầu tư đầy đủ đa dạng. Sao chép chiến lược kinh doanh cho Apple, Amazon hay các cổ phiếu lớn và mở rộng các danh mục đầu tư của bạn.

15 chỉ báo hàng đầu

Fondex cung cấp CFDs về các chỉ số hàng đầu như Đức 30 và UK100. Sao chép các chiến lược của các nhà đầu tư và thêm nhóm các tài sản này phổ biến vào danh mục đầu tư của bạn.

Giao dịch hơn 80 căp ngoại hối

Lượng giao dịch Ngoại hối hàng ngày trung bình $5 tỷ đô. Khi rất nhiều nhà đầu tư giao dịch ngoại hối, bạn có thể không bao giờ thoát ra khỏi các chiến lược để theo kịp. Sao chép các chiến lược trên cặp lớn, nhỏ và hiếm là một phần của thị trường thanh khoản cao nhất thế giới!

Hàng hóa phổ biến

Fondex cung cấp CFDs về vàng, bạc, dầu thô và khí đốt. Tham gia vào các thị trường phổ biến bằng giao dịch sao chép và không cần quan tâm đến sự phức tạp của các phân tích thị trường và giao dịch.

bắt đầu sao chép

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể


Trade on our award-winning platform

award-world-finance

GLOBAL BRANDS MAGAZINE

Best Copy Trading Platform Awards 2018

award-best-trade

WORLD FINANCE

Best Trade Execution Awards 2018


Lõi lợi thế giao dịch sao chép trên Fondex cTrader

Lựa chọn chiến lược dễ dàng

Khi bạn đã chọn chiến lược đúng đắn, bạn có thể bắt đầu sao chép với một nút bấm.

Kiểm soát hoàn toàn

Có thể bắt đầu và ngừng sao chép theo ý của bạn

Quản lý rủi ro thông minh

Based on an intelligent risk management model, the system automatically recalculates your position size to adjust it to your available resources.

Flexible Allocation of Funds

Increase or decrease the funds that are allocated to a specific strategy without stopping the copying of the strategy.

Hoàn toàn minh bạch

Xem toàn bộ lịch sử của tất cả vị thế mở và đóng của bạn.

Separate Copying Accounts

Với mỗi chiến lược tự động được đặt trong các Tài khoản Sao chép Riêng biệt, bạn có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và áp dụng Equity Stop Losses cho mỗi chiến lược riêng lẻ thay vì cho toàn bộ tài khoản.

Chọn một chiến lược để sao chép

chọn chiến lược

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể

Làm thế nào để bắt đầu sao chép giao dịch với Fondex

1

Khởi chạy nền tang Fondex cTrader mở một tài khoản

2

Xác minh tài khoản của bạn và nạp tiền

3

Select the “Copy” option

4

Chọn chiến lược phù hợp và Bắt đầu Sao chép.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể đánh giá chiến lược dựa trên

 • Lợi tức đầu tư hoặc ROI-tỷ lệ phần trăm thu nhập chiến lược đã tạo ra trong giai đoạn được lựa chọn liên quan đến số dư của tài khoản ban đầu.
 • Tuổi của Chiến lược - Chiến lược giao dịch này đã được tiến hành trong thời gian bao lâu.
 • Chiến lược phổ biến - có bao nhiêu người hiện đang sao chép chiến lược này hoặc đã sao chép nó trong quá khứ.
 • Tỷ suất lợi nhuận - lợi nhuận hàng ngày và hàng tuần theo định dạng phần trăm.
 • Số Pips trung bình giành được cho mỗi giao dịch - có thể cho bạn một ý tưởng về phong cách giao dịch (ngắn hạn, trong ngày, swing vv)
 • Drawdown tối đa - chiến lược bị thua lỗ lớn nhất trong định dạng tỷ lệ phần trăm.
 • Yếu tố lợi nhuận - tỷ suất lợi nhuận ròng chia cho tổng số lỗ ròng và nhiều hơn nữa.
Bên cạnh các lựa chọn rõ ràng trong sự phổ biến và tỷ lệ hoàn vốn cao, bạn có thể cũng lựa chọn tài khoản mục tiêu cá nhân giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn.
  Nó phụ thuộc vào các chiến lược mà bạn chọn. Một số người cung cấp chiến lược của họ miễn phí, trong khi những người khác sẽ tính phí cho bạn.
 1. Khởi chạy nền tang Fondex cTrader.
 2. Chọn "Sao chép".
 3. Chọn chiến lược phù hợp và Bắt đầu Sao chép.
 4. Để ngừng sao chép, hãy nhấp vào 'Ngừng sao chép'.

When you start following a strategy, all the existing open positions of the strategy will be opened for your Copy Trading Account with the current market rates, and all the strategy actions will start being copied. In some cases, the copying mechanism may undergo some exceptions, as per below:

 • When the volume of a trade performed in a copied strategy is lower than the minimum trading volume allowed by the broker, the trade size will be defined based on the step allowed by the broker.
 • When the volume of a trade performed in a copied strategy is higher than the maximum ticket size allowed by the broker, then no position will be opened.
 • When the market is closed for a certain symbol trading in a strategy, the position for such symbol will be open only when the market is opened.
 • In case of insufficient margin on your account, the position will not be copied.
 • Step 1. Click Open Account.
 • Bước 2. Điền vào email, mật khẩu và số điện thoại của bạn.
 • Bước 3. Khởi động nền tảng và tài trợ tài khoản của bạn để bắt đầu giao dịch!